Skupina od 19 članova ABNH počela sa učenjem harfova