O nama

Udruženje Bošnjaka New Hampshirea (ABNH) je neprofitna organizacija sa sjedištem u Hooksettu, 501(c)3, osnovana 6. aprila 2009. godine. ABNH IS koju vodi grupa strastvenih volontera, posvećenih služenju zajednici u New Hampshireu i okolnim područjima kroz inovativne, održive i efektne programe sa ciljem jačanja bošnjačke zajednice.
O nama

Definicija i ciljevi Udruženja

Udruženje Bošnjaka New Hamphire's je neprofitno, nepolitičko i nezavisno udruženje građana Bosne i Hercegovine, Sandžaka i drugih dijelova bivše Jugoslavije i Balkana. To je udruženje svih onih koji se osjećaju i izjašnjavaju Bošnjacima, te svih drugih prijatelja Bosne i Hercegovine koji žele promovirati kulturu i tradiciju Bošnjaka i drugih naroda Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti ABNH prvenstveno su usmjerene prema Bošnjacima, ali i svim drugim ljudima dobre volje bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost i porijeklo, a koji prihvataju ciljeve i aktivnosti Udruženja. Udruženje radi na transparentan način iu skladu sa zakonima Sjedinjenih Država.

Finansiranje ABNH

Kao neprofitna organizacija prvenstveno se oslanjamo na članstvo i donacije naših članova. Mjesečna članarina za porodice je 50$ što je zaista simboličan iznos s obzirom na pogodnosti koje se nude. Alternativne opcije plaćanja su dostupne za one koji nisu u mogućnosti da plate puni mjesečni iznos.

Upoznajte naš tim

Naši članovi odbora

Nedim Suljević – Predsjednik

Melisa Hasanović – Potpredsjednica

Sanela Zulić – Direktorica Nacionalnog Odjela

Azim Kurtović – Direktor Odjeljenja za Finansije

Adil Sivcević – Direktor Vjerskog Odjela

Sedin Ahmetović – Logistika

Fatima Aljić – Sekretar

Amer Emkić