Udruzenje Bosnjaka New Hampshira

125 Londonderry Turnpike Hooksett, NH  03106 P:603- 606-2568

Registracija novih clanova

Mnogo je beneficija koji clanstvo u ABNH nudi svojim clanovima. Iako su mnoge nase aktivnosti usmjerene prema najmladjima i omladini postoji veliki broj beneficijia za sve clanove.

Sta je ukljuceno u clanarinu?

 • Upotreba prostora za privatne zabave, akike, iftare, mevlude i slicno (u skladu sa pravilnikom o kucnom redu)
 • Besplatni kursevi (software, project management, matematika,...)
 • Radionice za najmladje
 • Skola Bosanskog jezika
 • Maktebska nastava i razni casovi vjerskog karaktera
 • Folklor
 • Dramsko-literarna sekcija za clanove
 • Ucesce u sportskim aktivnostima
 • Ekskurzije i izleti
 • Teferici
 • Priredbe
 • Tribine
 • Humanitarne akcije
 • Koristenje fond za dzenazu (u skladu sa pravilnikom fonda za dzenazu)
 • Networking i gostovanja
 • Druzenja


Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

Za sve registracije za besplatnu clanarinu ili clanarinu sa popustom se javite na sljedecu email adresu: administrator@abnh.org

Copyright Association of Bosniaks of New Hampshire "Association of Bosniaks of New Hampshire" is a 501(c)6 non-profit organization. 125 Londonderry Turnpike, Hooksett, NH 03106

Powered by Wild Apricot Membership Software